استاد محمدرضا رمضان نیا به عنوان مسئول کمیته دفاع شخصی تانگ سودو کشور معرفی شد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

استاد محمدرضا رمضان نیا سرپرست تیم مورتال تانگ سودو  قهرمان نامی دفاع شخصی تانگ سودو ایران که همیشه در مسابقات قهرمانی تانگ سودو کشور و دیگر سبکهای رزمی مقام اول را کسب می نمود از سوی کمیته فنی تانگ سودو کشور بعنوان مسئول کمیته دفاع شخصی تانگ سودو کشور انتخاب و معرفی شد. شایان ذکر است استاد رمضان نیا ورزش رو از کودکی در سنین 15 سالگی نزد استاد سهراب زاده بنیانگذار تانگ سودو در ایران شروع نمود و اکنون در کارنامه خود قریب به 10 مدال ارزشمند کشوری در سبکهای کره ای و تانگ سودو  در بخش های مبارزات آزاد و دفاع شخصی و سلاح های سرد را دارد.برای ایشان و دیگر مسئولین تانگ سودو ایران عزیز اسلامی آرزوی سلامتی و موفقیت را داریم.