در اختتامیه استاژ سراسری تانگ سودو در استان گیلان تندیس استاد سهراب زاده بنیانگذار تانگ سودو ایران رونمایی شد.

در اختتامیه استاژ فنی تانگ سودو در استان گیلان در مورخ 1395/05/29 تندیس استاد سهراب زاده بنیانگذار تانگ سودو در ایران رونمایی شد و تندیس استاد توسط ریاست محترم هیات ورزشهای رزمی استان گیلان جناب آقای دکتر حسن زاده به وی اعطاء شد. این تندیس که به پاس زحمات چندین ساله استاد سهراب زاده در ورزشهای کره ای و تانگ سودو توسط تنی چند از مربیان ارشد و قهرمانان نامی تانگ سودو ایران ساخته شده بود هم اکنون در آکادمی مرکزی تانگ سودو کشور در شهر بندرعباس قرار دارد.